HOME CONTACT DESPRE NOI

Fii atipic!

0724 650 264

ATIP Design srl

ADRESA:
Sos. Pipera Tunari nr. 1C
Cod postal, 077190
Bucuresti

Program cu publicul: 09.00 - 16.00

VANZARI
Viorel DUMITRACHE (rabdator si prompt)
Tel. mobil: 0724 650 264
Tel./Fax: 021 528 18 00
email:
viorel.atip@gmail.com

CONTABILITATE
Liliana RATESCU (precisa)
email:
office@atip.ro
Tel. 021 528 18 02
Fax: 021 528 18 02

CREATIE
Marius BUICULESCU (cel mai interesat om din firma)
Tel./Fax: 021 528 18 05
mb@atip.ro

DATE FISCALE:
ATIP DESIGN srl.
J40/5945/1998
CUI R 10726222
IBAN
RO38 CITI 0000 0007 9917 6009